Samhällsbyggnadssektorn behöver öka produktiviteten, korta ledtiderna och minska påverkan på miljö och klimat. Digitaliseringen har förändrat många branscher i grunden men utvecklingen har bara börjat för samhällsbyggnadssektorn. Innovationer testas och växlas successivt upp. Arbetsprocesser utvecklas och förändras. Välkommen till en eftermiddag med fokus på vad som konkret händer inom branschen nu och de närmaste åren!

 

Seminarierna arrangeras i samarbete mellan Nordic ConTech, Smart Built Environment och TPO samt företag i branschen. Alla seminarier är kostnadsfria. Ingen anmälan krävs men det är begränsat antal sittplatser. Eftermiddagen avslutas med mingel.

Kontakta gärna projektledare och moderator Fredrik Bauer om du har frågor om seminarierna. 

Digitalisering av samhällsbyggnadssektorn

- Seminarier 1 juli 2019

13.00-13.35 Samhällsbyggnadssektorns utmaningar och möjligheter här & nu i den digitala transformationen

Event-ID: 57330

Samhällsbyggnadssektorn behöver öka produktiviteten, korta ledtiderna och minska påverkan på miljö och klimat. Digitaliseringen har förändrat många branscher i grunden men inte samhällsbyggnadssektorn ännu. Varför inte? Vad finns att lära av framgångsfaktorer från de som har lyckats?

Det här är ett inledande seminarium för en eftermiddag med fokus på vad som konkret görs för att möta effektiviseringsmålen i samhällsbyggnadssektorn. Under seminariet beskriver och diskuterar branschexperter konkreta utmaningar, lösningar och framgångsfaktorer genom digitalisering, industrialisering och visualisering. Alla deltagare bjuds in till gemensamt samtal och reflektion.

 

Sverige pekas ut som ett dyrt land för att bygga i. Omfattande arbete pågår för att öka innovationen, automatisera produktionen och skapa förutsättningar för nya affärsmodeller. Vilka är de konkreta utmaningarna, möjligheterna och framgångsfaktorerna?

 

Medverkande:

Urban Månsson, VD Svensk Byggtjänst

Kristina Gabrielii, Programchef Smart Built Environment

Erik Sjödin, Partner McKinsey & Company

Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling

 

13.45-14.10 Nu kopplar vi upp byggarbetsplatserna!

Event-ID: 57340

Hur kan byggföretag arbeta med digitala innovationer för att effektivisera, förkorta byggtiden, minska kostnaderna och miljöutsläppen?

I projektet Uppkopplad byggplats samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor. Målet är att skapa ett tekniskt språng för byggbranschen, som resulterar i digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering.

 

Innovationer testas och utvärderas i pågående byggprojekt inom projektet. Att förändra samhällsbyggnadssektorn kräver samverkan och många aktörer är involverade. Här får du höra om några konkreta case. Vad har gjorts och vilka konkreta lärdomar kan dras? Vilka effekter går att se på kort och lång sikt?

 

Medverkande:

Lotta Wibeck, Gruppchef Digitala Hubben, Skanska Sverige

Kajsa Simu, Manager Operations and Project Support, NCC

Kristina Gabrielii, Programchef Smart Built Environment

Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling

14.20-14.50 Vad krävs av teknik och människa för att byggarbetsplatsen ska kunna kopplas upp?

Event-ID: 57346

Samhällsbyggnadssektorn digitaliseras – Hur kan vi säkerställa den uppkoppling som krävs för att digitala innovationer ska fungera? Vad innebär innovationerna för personalen på byggarbetsplatsen? Vilka nya krav kommer och hur ser förutsättningarna ut?

Behovet av att koppla upp mobila enheter, maskiner, sensorer och kameror inom samhällsbyggnadssektorn ökar och det kommer en mängd nya innovationer som alla kräver uppkoppling. Digitaliseringen möjliggör nya sätt att arbeta, koordinera och kommunicera för att öka produktiviteten, sänka kostnaderna och minska miljöpåverkan. 

 

Under seminariet diskuterar vi hur automatisering, AI, och andra tekniska innovationer förändrar arbetsflöden och byggprocessen i praktiken. Vilka nya arbetssätt, förväntningar och förhållningssätt är att vänta de närmaste 5-10 åren? 

 

Samhällsbyggnadssektorn har svårt att hitta tillförlitliga kommunikationslösningar, betong och armeringsjärn är exempel som begränsar möjligheterna till tillförlitlig uppkoppling. Hur skapar vi säker och redundant uppkoppling för att kunna garantera nya arbetssätt? Här får du del av konkreta exempel från olika branscher med bäring på samhällsbyggnadssektorn och inblick i ett skarpt projekt inom ramen för Uppkopplad byggplats.

 

Medverkande:

Hampus Rosenqvist, Partner, TPO

Joachim Dekker, Affärsområdeschef Norden och Polen, Autodesk

Viktor Broberg, VD och grundare BuildSafe

Lotta Wibeck, Gruppchef Digitala Hubben, Skanska Sverige

Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling

15.00-15.30 Vilka är innovationerna som digitaliserar och effektiviserar byggbranschen?

Event-ID: 57350

Samhällsbyggnadssektorn är på väg att digitaliseras. Hur hjälper dagens innovationer och lösningar till att öka produktiviteten, korta ledtiderna och minska påverkan på miljö och klimat? All information kan samlas in i en digital värld, men vilken data och vilka mätetal är egentligen viktiga?

För att möta samhällsbyggnadssektorns utmaningar krävs nya lösningar. Konkreta innovationer finns och testas i praktiken på flera håll. Under seminariet får du höra om erfarenheter, slutsatser och tänkbara användarscenarios. Hur kan dessa Proof of Concepts bidra till effekt och värde för branschen?

 

Frågor som diskuteras under seminariet är bland annat:

  • Vilken data kan vi samla in och vilka värden tillför de digitala lösningarna? 

  • Vilken data och vilka mätetal är viktiga?

  • Vilken data följer med andra mätetal och vad kan den informationen användas till?

 

Medverkande:

Viktor Broberg, VD och grundare BuildSafe

Towe Grew, Head of Sales Cramo AB

Kajsa Simu, Manager Operations and Project Support, NCC

Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling

15.40-16.10 Vad gör samhällsbyggnadssektorn med all data från en uppkopplad värld?

Event-ID: 57358

Allt mer blir uppkopplat och vi har möjlighet att följa och analysera information på ett helt nytt sätt. Hur använder vi datan för att effektivisera byggprocessen och hela samhällsbyggnadssektorn? Utvecklingen väcker också frågor om varför och hur vilken information lagras?

Under det här seminariet belyser vi två olika perspektiv. Det handlar dels om hur data möjliggör nya lösningar och effektivare arbetssätt men också vilka konsekvenser som följer av själva lagringen av data på kort och lång sikt. 

 

För att kunna öka produktiviteten, korta ledtiderna och minska påverkan på miljö och klimat inom samhällsbyggnadssektorn behöver vi tänka om och göra saker smartare. Automatisering, AI, generativ design och industriellt byggande är nyckelfaktorer för att lyckas. Hör om konkreta nationella och internationella exempel och uppnådda effekter.

 

Internet och IT-infrastrukturen i världen står idag för ca tre procent av koldioxidutsläppen globalt sett, det är mer än flygbranschen. Vad innebär datalagringen för miljön när samhällsbyggnadssektorn nu ökar mängden data markant? Hur kan vi agera för att lagra data på ett resurseffektivt och hållbart sätt?

 

Medverkande:

Joachim Dekker, Affärsområdeschef Norden och Polen, Autodesk

Anne Graf, CEO, Hydro66

Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling

16.15-16.40 Mingel: 

Vilka är de konkreta lösningarna för att effektivisera samhällsbyggnadssektorn genom digitalisering?

Event-ID: 57360

Samhällsbyggnadssektorn är i startgroparna för den verkliga digitala transformationen, men vad är nästa steg? Hur går vi från idé till konkret handling och förändring? Vilken utveckling kan vi vänta oss den närmaste tiden?

Den digitala transformationen förändrar allt fler branscher i grunden. Samhällsbyggnadssektornhar en mycket låg grad av digitalisering och har samtidigt stora utmaningar. Behovet av att öka produktiviteten, korta ledtiderna och minska påverkan på miljö och klimat är stort.

 

Under eftermiddagen har en rad seminariet belyst samhällsbyggnadssektorns möjligheter och utmaningargenom digitaliseringen. Under det här seminariet samtalar och diskuterar branschexperter vilka de närmaste konkreta stegen kan vara för att växla upp innovationerna på ett effektivt sätt. Du som deltagare bjuds också in i samtalet på flera sätt. Hur digitala är byggarbetsplatserna om fem år? Hur ska dagens innovationer skalas upp? Hur kan innovationstakten öka?

 

Stanna gärna kvar efter seminariet för mingel och fortsatt samtal med andra i branschen.

 

Medverkande:

Ylva Lagesson, EVP Head of Development & Operation Services, NCC

Anders Erlandsson, COO/Operativ Chef, Skanska

Ali Sadeghi, Investeringsdirektör, Trafikverket

Erik Sjödin, Partner, McKinsey & Company

Urban Månsson, VD Svensk Byggtjänst

Kristina Gabrielii, Programchef Smart Built Environment

Hampus Rosenqvist, Partner, TPO

Viktor Broberg, VD och grundare BuildSafe

Towe Grew, Head of Sales, Cramo AB

Joachim Dekker, Affärsområdeschef Norden och Polen, Autodesk

Anne Graf, CEO, Hydro66

Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling

Praktisk information 

Seminarierna arrangeras på Mellangatan 27 i Visby och är kostnadsfria.

Ingen anmälan krävs men antalet sittplatser är begränsat.  

Entré och lokal är tillgänglig för rullstol. 

Kontakt för frågor och mer information